4. klassEesti keelTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! http://eestikeel.eu/
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia sõnale sobiv küsimus ja sõnaliik. Aseta sõna õigesse kasti

müüjalööjamüüasööjasüüalüüajoojaluualoojatuuatoojamajjatulijaojjategijatujjutantsija
kes? nimisõna, tegijanimimida teha? tegusõnakuhu? nimisõna sisseütlevas käändes
Uuesti Kontrolli