5. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali käändsõnad, mis on mitmuses

Uuesti Kontrolli