1. klassEesti keelTeadmiste test
Autor: Lea Kübar
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

KAASHÄÄLIK N-NN. Loe lause ja otsusta milline sõna sobib lünka

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
AKNAL PÕLES VÄIKE __________
2 / 20
MURI HAMMASTE VAHEL OLI __________
3 / 20
TRAKTOR ________ PÕLDU.
4 / 20
EERIK ANDIS TERAD ____________
5 / 20
SOE VESI VOOLAS __________
6 / 20
ELERI PÄEVITAB _________
7 / 20
DIREKTOR KÄIS TÄNA MEIE ___________
8 / 20
VÄIKE KARTUL HÜPLES ________
9 / 20
ELIISABET PANI VOODISSE UUE ________
10 / 20
VÄIKE HELENA __________LEHTI.
11 / 20
SIIM JA KASPAR ELAVAD TARTU ___________
12 / 20
SEE FILM JOOKSEB ______
13 / 20
ONU KAUPO AUTO ON ________
14 / 20
HANNES OOTAS _________
15 / 20
PATRIK OSKAB _________ DINOSAURUSEID.
16 / 20
LENDASIME _________ EGIPTUSESSE
17 / 20
LOTOVÕIT TEGI TA _________
18 / 20
MIDA SA TAVALISELT KOOLIS SELJAS __________?
19 / 20
BUSSINI ON AEGA 5 _________
20 / 20
SOOVIN SULLE PALJU ____________!
Uuesti Edasi