1. klassEesti keelTeadmiste test
Autor: Lea Kübar
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

KAASHÄÄLIK R-RR. Loe lause ja otsusta milline sõna sobib lünka

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
MAGUSTOIDUKS ON TÄNA ___
2 / 20
KEVIN ELAB ESIMESEL ___
3 / 20
SEE POISS ON MULLE ___
4 / 20
ISA VIIB PUUD ___
5 / 20
KASSIL ON KARVAD ___
6 / 20
KASS LÖÖB ___
7 / 20
SEE KOER ON ___
8 / 20
KORJAN AIAS ___
9 / 20
SÕIDAME LAEVAGA ___
10 / 20
VOODI ALLA VEERES ___
11 / 20
EMAL ON KAELAS ___
12 / 20
VÄIKE JOOSEP KUKKUS ___
13 / 20
PÄRAST KUKKUMIST ON KÄSI ___
14 / 20
SELLEL LILLEL ON JÄMEDAD ___
15 / 20
TAMME OTSAS KASVAVAD ___
16 / 20
NEED VIHIKUD ON ___
17 / 20
MEIE KODUS KÄIS___
18 / 20
KOOLIAIAS KRAAKSUB ___
19 / 20
MATI ELAB KOLMANDAL ___
20 / 20
MAA SEEST ON VÄLJAS PIKK ___
Uuesti Edasi