3. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia sõna, kus EI OLE kaashäälikuühendit.

Uuesti Kontrolli