4. klassEesti keelTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aseta sõna õigesse kaashäälikuühendi gruppi

lauadmaahüppasklassispraebtriibulisedsirgepilvedpiklikkuusksildlaisk
Ei ole kaashäälikuühenditKaashäälikuühend sõna algulKaashäälikuühend sõna keskelKaashäälikuühend sõna lõpus
Uuesti Kontrolli