9. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali laused, mis on õigesti kirjutatud.

Uuesti Kontrolli