12. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kokku- ja lahkukirjutamine (põhisõnaks muutumatu sõna). TEST nr 2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Vali õige variant/variandid
2 / 20
Vali õige variant/variandid
3 / 20
Vali õige variant/variandid
4 / 20
Vali õige variant/variandid
5 / 20
Vali õige variant/variandid
6 / 20
Vali õige variant/variandid
7 / 20
Vali õige variant/variandid
8 / 20
Vali õige variant/variandid
9 / 20
Vali õige variant/variandid
10 / 20
Vali õige variant/variandid
11 / 20
Vali õige variant/variandid
12 / 20
Vali õige variant/variandid
13 / 20
Vali õige variant/variandid
14 / 20
Vali õige variant/variandid
15 / 20
Vali õige variant/variandid
16 / 20
Vali õige variant/variandid
17 / 20
Vali õige variant/variandid
18 / 20
Vali õige variant/variandid
19 / 20
Vali õige variant/variandid
20 / 20
Vali õige variant/variandid
Uuesti Edasi