2. klassEesti keelTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aseta liitsõnad õigesse kasti!

jalgpallklassivendbussijuhtkoduloomtoidulaudklassijuhatajaseinariiulaknakatemootorratasreisilaev
JALG + PALLKLASS + VENDBUSS + JUHTLOOM + KODUTOIT + LAUDKLASS + JUHATAJARIIUL + SEINAKEN + KATERATAS + MOOTORREIS + LAEV
Uuesti Kontrolli