6. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali, missugused järgmisest sõnadest on võõrsõnad?

Uuesti Kontrolli