4. klassEesti keelTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

viiendaleehknullkümnetemiljoneidlõppesüheksandikuhketesajandikketemagaseeükstuhandeidnende
ArvsõnaMuu sõnaliik
Uuesti Kontrolli