4. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Missugused neist sõnadest on arvsõnad?

Uuesti Kontrolli