4. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Märgi tärniga, missugused neist sõnadest on omadussõnad?

Uuesti Kontrolli