5. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Saav ja ni-na-ta-ga-käänded. Mis küsimused on õiged?

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 5
saav
2 / 5
rajav
3 / 5
olev
4 / 5
ilmaütlev
5 / 5
kaasaütlev
Uuesti Edasi