2. klassEesti keelTeadmiste test
Koostas: Tiia Salm
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Samatähendusega sõnad. Leia sõnad, millel on sama tähendus. Mõnedel juhtudel on sobivaid variante mitu.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
HOOPLEMA
2 / 20
PÕGUS
3 / 20
KAHMAB
4 / 20
HÄDALDAMA
5 / 20
VIRGUMA
6 / 20
KOSTAB
7 / 20
REIBAS
8 / 20
ÕUDNE
9 / 20
HOBI
10 / 20
MORN
11 / 20
OIVALINE
12 / 20
LESIB
13 / 20
TUKKUMA
14 / 20
MUISTNE
15 / 20
RUUGE
16 / 20
RUTTAB
17 / 20
TÄBAR
18 / 20
KÕRK
19 / 20
KÄHKU
20 / 20
LIPPAMA
Uuesti Edasi