9. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Sidekriipsuga või ilma sidekriipsuta? Test nr2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 18
täht-tähelt
2 / 18
sõnasõnalt
3 / 18
järkjärgult
4 / 18
aegajalt
5 / 18
kellast kellani
6 / 18
uksest-ukseni
7 / 18
üks ühele
8 / 18
päev päeva kannul
9 / 18
vorst-vorsti vastu
10 / 18
ots otsaga
11 / 18
kuust kuusse
12 / 18
nädalast-nädalasse
13 / 18
südamest-südamesse
14 / 18
aasta-aastalt
15 / 18
rida realt
16 / 18
tund-tunnilt
17 / 18
rida realt
18 / 18
riigist riiki
Uuesti Edasi