9. klassEesti keelTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Koostas: Raili Pool
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Määrake sihilised ja sihitud verbid

küsimaleidumaolemakadumavihkamaaitamajäämaootamategelematulemalubamasolvama
SIHILINE VERBSIHITU VERB
Uuesti Kontrolli