5. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Silbitamine ja poolitamine. Tunne reegleid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 6
Uuele reale viidud sõnaosa algab ...
2 / 6
Kui pikk või ülipikk kaashäälik on kirjutatud kahe tähega, ...
3 / 6
Kui sõnas on kaashäälikuühend, ...
4 / 6
Kui pikk või ülipikk täishäälik on kirjutatud kahe tähega, ...
5 / 6
... sõna ei saa poolitada.
6 / 6
Ühetähelist silpi ... rea lõppu ega viida uuele reale.
Uuesti Edasi