3. klassEesti keelTeadmiste test
Koostas Tiia Salm
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Sõnaliigid.Igas tulbas on üks sõna, mis ei sobi sõnaliigi poolest teiste hulka

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 15
Leia sõna, mis ei ole TEGUSÕNA.
2 / 15
Leia sõna, mis ei ole TEGUSÕNA.
3 / 15
Leia sõna, mis ei ole TEGUSÕNA.
4 / 15
Leia sõna, mis ei ole OMADUSSÕNA.
5 / 15
Leia sõna, mis ei ole OMADUSSÕNA.
6 / 15
Leia sõna, mis ei ole TEGUSÕNA.
7 / 15
Leia sõna, mis ei ole NIMISÕNA.
8 / 15
Leia sõna, mis ei ole NIMISÕNA.
9 / 15
Leia sõna, mis ei ole OMADUSSÕNA.
10 / 15
Leia sõna, mis ei ole NIMISÕNA.
11 / 15
Leia sõna, mis ei ole TEGUSÕNA.
12 / 15
Leia sõna, mis ei ole NIMISÕNA.
13 / 15
Leia sõna, mis ei ole OMADUSSÕNA.
14 / 15
Leia sõna, mis ei ole OMADUSSÕNA.
15 / 15
Leia sõna, mis ei ole NIMISÕNA.
Uuesti Edasi