5. klassEesti keelTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Aseta sõnad õige sõnaliigi alla.

elasnullei varjakümnetekarvaseleInglismaalkasvatamesoojanimiljoneidsajandikkekoerakskuldsedPontutlühikesegaolevikus
TegusõnaArvsõnaOmadussõnaNimisõna
Uuesti Kontrolli