5. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Sõnaliigid. Kas nimisõna, omadussõna, arvsõna, tegusõna või asesõna? Test nr 2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 25
kümme tuhat
2 / 25
iseendale
3 / 25
tähti
4 / 25
spikerdasime
5 / 25
küpsetame
6 / 25
niisamasugune
7 / 25
läbimärjas
8 / 25
huvitavana
9 / 25
üheksata
10 / 25
ülehindas
11 / 25
nohuga
12 / 25
naljakata
13 / 25
kivikõva
14 / 25
sajandana
15 / 25
oli kindlaks tehtud
16 / 25
kutsu korrale
17 / 25
kolmekümne ühele
18 / 25
võtke omaks
19 / 25
jõulud
20 / 25
ei elata
21 / 25
kolmesse
22 / 25
surmtõsistele
23 / 25
kahekümne
24 / 25
uudistate
25 / 25
korralikuks
Uuesti Edasi