4. klassEesti keelTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali õige sõnaliik.

polnuduusiülehindaskülmsuitsutaslahkelelogelemahlaselemurelikkasvatameelasära joonistavallatulaulgeräägimeontemagaegahakkas silma
TEGUSÕNAMUU SÕNALIIK
Uuesti Kontrolli