2. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Tunne reegleid. Leia reeglile õige algus või lõpp

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Lause algab ...
2 / 12
Küsiva lause lõppu kirjutame
3 / 12
Käskiva ja keelava lause lõppu kirjutame
4 / 12
Küsimusele vastamine on selgitav lause. Selle lause lõppu kirjutame
5 / 12
... kirjutame suure algustähega
6 / 12
... siis kirjutame sõna lõppu -b.
7 / 12
Kui sõna vastab küsimusele mida teevad?
8 / 12
Kindlas järjekorras olevad tähed ...
9 / 12
Lühikese täishääliku
10 / 12
Pika täishääliku kirjutan
11 / 12
Ülipika täishääliku kirjutan ...
12 / 12
Kõrvuti olevad ... täishäälikud moodustavad ...
Uuesti Edasi