1. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali lünka a või aa

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 22
v....tama
2 / 22
m….i
3 / 22
k….pp
4 / 22
t....bel
5 / 22
v....ba (ei ole vaap omastavas käändes)
6 / 22
s....ma
7 / 22
r....matukogu
8 / 22
l....ps
9 / 22
m....sikas
10 / 22
k....l
11 / 22
m....ri
12 / 22
k....la
13 / 22
k....lun
14 / 22
r....mat
15 / 22
v....s
16 / 22
m....s
17 / 22
k....ss
18 / 22
m....kera
19 / 22
v....ba
20 / 22
s....bas
21 / 22
....bits
22 / 22
k....luks
Uuesti Edasi