2. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali õiged vanasõnad.

Uuesti Kontrolli