9. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali lause, kus on võõrsõnad õigesti kirjutatud.

Uuesti Kontrolli