Nimetav, omastav, osastav

Käändsõna põhivormid on ainsuse nimetav, ainsuse omastav, ainsuse osastav, mitmuse omastav ja mitmuse osastav.

Ainsuse nimetav, ainsuse osastav ja ainsuse lühike sisseütlev – on individuaalsed vormid, mille alusel teisi vorme moodustada ei saa.

Ainsuse omastav, mitmuse omastav ja mitmuse osastav on aluseks käändsõna ülejäänud vormide moodustamisel:

14

Kääne Küsimused
nimetav kes? mis? missugune? missugused? mitu? mitmes?
omastav kelle? mille? missuguse? missuguste? mitme? mitmenda?
osastav keda? mida? missugust? missuguseid? mitut? mitmendat?

 

TEST:

Nimetav, omastav, osastav. Vali, mis küsimusele vastab sõna.

Nimetav, omastav, osastav. Vali, mis küsimusele vastab sõna. Test nr 2

Nimetav, omastav, osastav. Vali sõnale vastav põhivorm

 

Näited:

Sõna  Küsimus
Triinu

saabas

suurejooneline

laiad

neliteistkümmend

kümnes

töömehe

naljakate

sajanda

seitset

kes?

mis?

missugune?

missugused?

mitu?

mitmes?

kelle?

missuguste?

mitmenda?

mitut?

sinikaelpardid

uhke

korter

näitlejaid

kaalikat

kahtkümmend

üheteistkümnendat

kaheksas

õnnetud

pagarite

kes?

missugune?

mis?

keda?

mida?

mitut?

mitmendat?

mitmes?

missugused?

kelle?

moodsad

moodsat

üllatavaid

sportlased

kapsad

kolmkümmend kaks

neljakümnes

tabelite

huvitava

rõõmsameelsete

missugused?

missugust?

missuguseid?

kes?

mis?

mitu?

mitmes?

mille?

missuguse?

missuguste?

putukaid

pikakoivaline

kaks

üheksas

puurid

uhiuued

tuhande

miljonenda

autoukse

salapärase

keda?

missugune?

mitu?

mitmes?

mis?

missugused?

mitme?

mitmenda?

mille?

missuguse?

täiuslikkust

uimast

kuuendat

sõbrad

täiuslikud

ohtlikke

katused

kiirustav

viieteistkümnes

kümmet

mida?

missugust?

mitmendat?

kes?

missugused?

missuguseid?

mis?

missugune?

mitmes?

mitut?

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.