Numbrite kirjutamine ja arvsõnade kirjutamine

 • Kuupäevavahemiku väljendamiseks on järgmised võimalused: Näitus on lahti 5.–26. mail = 5.–26. maini = 5. kuni 26. maini. (NB! Arvude vahel on mõttekriips.) Kahe järjestikuse päeva puhul on lisavõimalus: Näitus on lahti 5. ja 6. mail.
 • 5 grammi on lühemalt 5 g (mitte „5gr“). Arvu järel on tühik!
 • Võib kirjutada kas 20aastaselt või 20-aastaselt.
 • Võib kirjutada 1980. aastatel või 1980ndatel ~ 1980-ndatel.
  Kahe kümnendi puhul võib kirjutada nt 1980.–90. aastatel, ent veel parem on 1980.–1990. aastatel.
 • Arvu ja mõõtühiku lühendi vahel on tühik, nt 200 milliliitrit on 200 ml, 1 sentiliiter on 1 cl, 25 liitrit on 25 l, 18 sentimeetrit on 18 cm, 15 millimeetrit on 15 mm.
 • Numbrid 1–10 kirjutatakse tekstis tavaliselt sõnaga.
 • Kuidas kirjutada kolmekümnendal sünnipäeval? – 30. sünnipäeval. Järjendit -ndal pole vaja siin kirjutada.
 • Õige on kirjutada 70aastane (kokku) ~ 70-aastane (sidekriipsuga), aga 70 aasta vanune (lahku).
 • Kuidas kirjutada sõnadega 2005. aastal? – Õige on kirjutada kõik sõnad lahku: kahe tuhande viiendal aastal.
 • Protsendimärk on õige kirjutada numbriga kokku: 5%.
 • 4. märtsil 2005. a – lühendi a järel ei ole punkt kohustuslik, ent järgarvude järel on.
 • Õige on kirjutada 2.a klass ~ IIa klass, 6.a klass ~ VIa klass, 9.b klass ~ IXb klass, 9.c klass ~ IXc klass. Klassi järjekorranumbri järel on väiketäht.
 • Kui kuupäevas pole tühikuid, ei ole tühikuid ka mõttekriipsu ümber: 14.11.1950–21.12.2005 (vrd 14. XI 1950 – 21. XII 2005).  NB! Õige on siin mõttekriips (asendab sõna kuni), mitte sidekriips.
  Järgarvu järel peab olema punkt, nt 31. detsembril 2002. aastal.
  Majanumbri juures on õige väiketäht, nt Vabaduse 121b.
 • Õige on 5% määr (mitte5%line määr“).
 • Eesti keeles ei panda järguühikute klasside vahele komasid: arvu miljon viissada tuhat ei ole õige kirjutada 1,500,000, vaid 1 500 000.
 • Õige on 10. jaanuaril, mitte „10-ndal jaanuaril“.
 • Soovitame kirjutada 1940. aastad, mitte „1940ndad aastad“
 • Õige on kirjutada 2008. a (aastaarvu järel on punkt)
 • Õige on kirjutada 2009. a ~ 2009. aasta (arvu järel on punkt).
 • Õige on kirjutada 25. maiks (mitte „25ndaks maiks“).
 • Õige on iga 15. tellija (mitte „15-nes“).
 • Omastavas käändes on õige 100. aastapäeva, mitte „100nda aastapäeva“.
 • Järgarvsõnade näiteid:7. aprillil 1994. aastal, 8. kohale, Võru maantee 16. kilomeetril, enne 1. maid, V peatükist, 8.b ehk VIIIb klassis.
Väär Õige
27-st osalisest 27 osalisest
1-he pileti ühe pileti
11-ndas klassis 11. klassis ~ XI klassis
VI-s peatükis VI peatükis
14-s valemis 14. valemis ~ valemis 14

Eesti keele TEST:

Numbrite kirjutamine. Eesti keele test. Vali õigesti kirjutatud variandid (vastuses võib olla mitu õiget)

Järgarvsõnade kirjutamine. Kas antud näide on õige või väär?

Numbrite kirjutamine. Eesti keele test. Vali õigesti kirjutatud variant

ALLIKAD:

Loe lisaks: ÕIGEKIRJUTUS numbrite kirjutamine

Loe lisaks: NUMBRITE KIRJUTAMINE

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.