Öeldis

Lause koosneb sõnadest. Kõige olulisem liige lauses on öeldis. Öeldis seob kõik lauses olevad sõnad terviklauseks.

Öeldiseks on tegusõna. Öeldis vastab küsimustele mida teeb? mida tehakse, mida on tehtud? jne.

Öeldis võib olla ühesõnaline (Tüdrukud küpsetavad saiakesi.), aga ka mitmesõnaline (Tüdrukud ei ole küpsetanud saiakesi.).

TEST:

Öeldis. Leia lausest öeldis

Näited:

Lause Öeldis
Kala ujub. ujub
Miks sa ei söö jäätist? ei söö
Ruudi on käinud kodus. on käinud
Inimese keha koosneb rakkudest. koosneb
Gert pidi lahkuma. pidi lahkuma
Paula sõi saia ära. sõi ära
Kass pistis hiire nahka, pistis nahka
Kes on selle maja ehitanud? on ehitanud
Ärge ujuge tundmatus kohas! ärge ujuge
Helena ja Henri olevat käinud sel suvel Jaapanis. olevat käinud
Ikka ja jälle räägitakse seltskondades ilmast. räägitakse
Anete ei ole käinud loomaaias. ei ole käinud
Kirke ei saanud Hugo jutust aru. ei saanud aru
Ühel kuumal suvepäeval leidiski kohtumine aset. leidiski aset
Kuidas uurija tegi kindlaks süüaluse süü? tegi kindlaks
Need tulbid on kirjud. on
Hämardub. hämardub
Rühm sõdureid läks üle silla. läks
Selles peres on kolm poega. on
Käisin eile trennis. käisin
Olen sel nädalal kolm korda trennis. olen käinud
Miks sa ei ole trenni tulnud? ei ole tulnud
Loen hetkel väga põnevat artiklit. loen
Eile ostsime poest ainult jäätist. ostsime
Turul müüakse värskeid juurvilju. müüakse
Turul müüdavad juurviljad on alati värsked. on
See maja ehitati kaks aastat tagasi. ehitati
See tamm oli maha raiutud juba möödunud aastal. oli maha raiutud
Jalanõud jäeti esikusse. jäeti
Te olite jätnud suusad klassi, olite jätnud
Kas sa oled sellele mõelnud? oled mõelnud
Kirjuta tekst ümber! kirjuta
Ema koob sokki. koob
Ära hoople oma nutikusega! ära hoople
Vanaisa ei kohane selle kuumusega. ei kohane
Kaksikud Martin ja Mihkel sarnanevad teineteisega nagu kaks tilka vett. sarnanevad
Teie peate oma ettekandes tuginema ainult faktidele. peate tuginema
Külalised hakkasid minema. hakkasid minema
Ära tule siia! ära tule
Kes paneb selle piltmõistatuse kõige kiiremini kokku? paneb kokku
Liisa ei õppinud seda luuletust pähe. ei õppinud pähe
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.