Ositi integreerimine

Teiseks integreerimist lihtsustavaks võtteks on ositi integreerimise võte, mille eesmärgiks on uute muutujate sissetoomisega jõuda lihtsamate integreeritavate avaldisteni. Ositi integreerimise valem:

Ositiint

Ositi integreerimist kasutatakse selliste funktsioonide korral, kus integreeritavaks avaldiseks on xnex, xnsinx, xncosx, xnlnx või mõne trigonomeetrilise funktsiooni pöördfunktsioon. Sel juhul valitakse u = xn, kus n on naturaalarv.

See ei lahenda ülesannet lõpuni, vaid taandab ühe integraali (Ositiint4) leidmise teise integraali (ositiint5) leidmisele.

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Ositi integreerimist kasutatakse tavaliselt siis, kui integraali all on kahe funktsiooni korrutis, millest üks on kas

  • astme- või eksponent- või trigonomeetriline funktsioon;
  • arkus- või logaritmfunktsioon.

 

Näited:

ositiint1

ositiint2

ositiint3

Ositi_integreerimine

See artikkel on retsenseerimata.