PÖÖRDVÕRDELINE SÕLTUVUS, PÖÖRDVÕRDELISE SÕLTUVUSE GRAAFIK

Kui kahe muutuja vastavate väärtuste korrutis on jääv, nimetatakse nendevahelist seost pöördvõrdeliseks sõltuvuseks.

Sümbolites: 13 ehk 14 ja 15.

Öeldakse, et funktsiooni y väärtused on pöördvõrdelises seoses muutuja x vastavate väärtustega.

See tähendab, et ühe muutuja väärtuste suurenemisel (vähenemisel), väheneb (suureneb) teise muutuja väärtus sama arv korda.

Pöördvõrdelise seose graafikut nimetatakse hüperbooliks.

Pöördvõrdelise seose graafik - hüperbool

Pöördvõrdelise seose graafik – hüperbool

Kui pöördvõrdelise seoses a>0, siis asub graafik koordinaattasandi I ja III veerandis, kui a<0, siis II ja IV veerandis.

Alloleval joonisel (Joonis 1) on kujutatud pöördvõrdelise seose 17graafik.

18

Joonis 1

Alloleval joonisel (Joonis 2) on kujutatud pöördvõrdelise seose 19graafik.

Joonis 2

Joonis 2

Pöördvõrdelise seose graafiku joonestamise näide:

21

 

TESTID:

  1. Võrre ja võrdekujuline sõltuvus. Nende sõltuvuste graafik
  2. Võrdeline ja pöördvõrdeline seos. Nende seoste graafikud
  3. Test
See artikkel on retsenseerimata.