RINGJOON JA RING

Ringjoone kõik punktid asetsevad ringjoone keskpunktist ühel ja samal kaugusel.

Ringjoone raadiuseks nimetatakse ringjoone keskpunkti ja ringjoone mistahes punktiga ühendatud lõiku (ja ka selle lõigu pikkust).

Raadiust tähistatakse tähega r.

Lõiku, mis läbib ringjoone keskpunkti ja ühendab kahte ringjoone punkti, nimetatakse ringjoone diameetriks.

Diameetrit tähistatakse tähega d ning see on raadiusest kaks korda pikem: d = 2 ∙ r.

117

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.