RÖÖPKÜLIKU ÜMBERMÕÕT JA PINDALA

Hulknurga kõigi külgede pikkuste summa on hulknurga ümbermõõt.

Et rööpküliku vastasküljed on võrdsed, siis P = a + b + a + b = 2 ∙ a + 2 ∙ b = 2(a+b) .

Seega rööpküliku ümbermõõdu valem on P = 2(a+b), kus a ja b on rööpküliku lähisküljed.

Rööpküliku pindala võrdub rööpküliku aluse ja kõrguse korrutisega.

S = a ∙ h

38

Rööpkülikul on kaks kõrgust. Alloleval joonisel on külje b pikendusele tõmmatud kõrgus tähistatud tähega k.

39

Arvestades rööpküliku aluseks külje b (lõik AD), on sellele tõmmatud rööpküliku kõrgus tähistatud tähega k. Sel juhul võime rööpküliku pindala arvutada ka valemiga S = b k

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.