Saav ja ni-na-ta-ga-käänded

Kääne Küsimused
saav kelleks? milleks? missuguseks? missugusteks? mitmeks? mitmendaks?
rajav kelleni? milleni? missuguseni? missugusteni? mitmeni? mitmendani?
olev kellena? millena? missugusena? missugustena? mitmena? mitmendana?
ilmaütlev kelleta? milleta? missuguseta? missugusteta? mitmeta? mitmendata?
kaasaütlev kellega? millega? missugusega? missugustega? mitmega? mitmendaga?

TEST:

Saav ja ni-na-ta-ga-käänded. Mis küsimused on õiged?

Saav ja ni-na-ta-ga-käänded. Märgi, mis küsimusele vastab sõna.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.