Alus. Leia laused, kus on alus

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Leia laused, kus on alus. Alus on lauseliige, mis näitab, kes või mis midagi teeb või teatud olukorras on. Aluseks on harilikult nimisõna nimetavas või osastavas käändes. Seega vastab alus tavaliselt küsimusele kes?, mis?, keda, mida?. Aluseks võib olla ka muu sõnaliigi sõna, kui see on nimisõna tähenduses.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading