Asesõnad. Vali, missugused neist sõnadest on asesõnad?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Leia asesõnad!

results loading