TESTH õigekiri. Häälikuõigekiri. Millised sõnad peavad algama h-tähega?

Sinu tulemus on

Millised sõnad peavad algama h-tähega?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

http://eestikeel.eu/