H sõna algul. Aseta sõna õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Lohista mõiste õigesse kasti!

akkab inne aken ommik uks alb ammas arjutus ilineb elab auk aasta iir edev uurib obune uvitav irnub unt ilves uus irmus uba aige erned
H ---
results loading