Häälikud. Aseta häälikud õigesse kasti, kas täishäälik, suluta kaashäälik või sulghäälik?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

G N O K D M I Ä S U V J T R E
suluta kaashäälik sulghäälik täishäälik
results loading