Häälikud. Aseta häälikud õigesse kasti, kas täishäälik, suluta kaashäälik või sulghäälik?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

V O D T Ä K M S G E J I U R N
täishäälik suluta kaashäälik sulghäälik
results loading