Häälikud. Täishäälikud ja kaashäälikud. Lohista häälik õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

O T Õ K Ü E B H J Ö S M N G P R I L D A U V
täishäälikud ehk vokaalid kaashäälikud ehk konsonandid
results loading