Häälikud. Täishäälikud ja kaashäälikud. Lohista häälik õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

M P B H N Õ E O L T Ö K A S V J Ü G R D U I
kaashäälikud ehk konsonandid täishäälikud ehk vokaalid
results loading