I ja J. Häälikuõigekiri. Leia sõnale sobiv küsimus ja sõnaliik. Aseta sõna õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

müüja lööja müüa sööja süüa lüüa jooja luua looja tuua tooja majja tulija ojja tegija tujju tantsija
kes? nimisõna, tegijanimi mida teha? tegusõna kuhu? nimisõna sisseütlevas käändes

http://eestikeel.eu/

results loading