I ja J. Häälikuõigekiri. Leia sõnale sobiv küsimus ja sõnaliik. Aseta sõna õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

lüüa lööja tujju müüja tegija sööja luua ojja tantsija tooja müüa jooja tulija tuua looja süüa majja
mida teha? tegusõna kes? nimisõna, tegijanimi kuhu? nimisõna sisseütlevas käändes

http://eestikeel.eu/

results loading