I ja J. Häälikuõigekiri. Leia sõnale sobiv küsimus ja sõnaliik. Aseta sõna õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

tulija ojja tuua tantsija majja müüa tooja sööja tujju süüa lööja looja jooja lüüa müüja tegija luua
mida teha? tegusõna kes? nimisõna, tegijanimi kuhu? nimisõna sisseütlevas käändes

http://eestikeel.eu/

results loading