I ja J õigekiri. Vali õiged sõnad.

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali õiged sõnad ja laused.

results loading