I ja J õigekiri. Vali õiged sõnad.

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali õiged sõnad ja laused.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading