TESTKaashäälikuühend. Leia sõna, kus EI OLE kaashäälikuühendit

Sinu tulemus on

Leia sõna, kus EI OLE kaashäälikuühendit.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.