KAASHÄÄLIKUÜHEND SÕNAS

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

lauad maa triibulised pilved laisk piklik praeb klassis sild hüppas sirge kuusk
Kaashäälikuühend sõna algul Kaashäälikuühend sõna keskel Ei ole kaashäälikuühendit Kaashäälikuühend sõna lõpus
results loading