KAASHÄÄLIKUÜHEND. Vali sõna, mis on kirjutatud õigesti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali sõna, mis on kirjutatud õigesti

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading