Kas kokku, lahku või sidekriipsuga?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali laused, mis on õigesti kirjutatud.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading