Omadussõnad. Märgi tärniga, missugused neist sõnadest on omadussõnad?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Märgi tärniga, missugused neist sõnadest on omadussõnad?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading