Sihitis. Sihilised ja sihitud verbid. Aseta sõna õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

küsima leiduma olema kaduma vihkama aitama jääma ootama tegelema tulema lubama solvama
SIHILINE VERB SIHITU VERB

Koostas: Raili Pool

results loading