Silbitamine. Vali õigesti silbitatud sõnad

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Vali õigesti silbitatud sõnad.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading