Sõnaliigid. Leia asesõnad

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali asesõnad.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading